STJARNHEALING.SE

.

Ha En Fin Sommar!

ANN'S  SPÅ & HEAL

546786789
3456785679876
5467856787890
43567875678
345678900
234567899
5467890
987654678
098765456787656789
8765456785678
45678456789
7654567890
56787655678
76545678765678
7656789
45675678789
4567898765678
8765678
5678900´098765
65789074567869
stjarnhealing.se7578903450

VÄGLEDNING

645785789
567435455467
4356345567
23456789567
546786789
4567567785467
78932454356578
3456789456567678
45678456756786578
32456345667890
3245674567
5467856787890
4567896578
5467890
4567834567879890
34567456789
43567856789
5673456789
4567567785467

 KÄRLEKENS MAGI

7654567890
56787655678
5673456789
546786789
32456345667890
43567856789
654345673456
34567456789
43567435678
45678567890
3456783456
4567567785467
43567854678
78932454356578
4567345345677
098765456787656789
65789074567869
5678900´098765
7656789
567435455467
4356345567
3456785679876
45678456756786578
32456345667890
5467856787890
4567896578
5673456789
3245674567
654345673456
5467845678678
23456789567

SPÅDOM

NÄR DU RINGER TILL MIG

När du ringer för vägledning så kan det påverka dig positivt på många plan. Spådom, vägledning, healing och stöd i samtal hjälper dig att finna svar, lösningar på problem och mer inre harmoni och balans i ditt liv. Spådom har funnits sedan urminnes tider och är en viktig del av ljusarbetet på Jorden. Det är ett oerhört givande andligt arbete att kunna hjälpa dig som människa med svar, tröst, stöd, mer lugn och ro i tillvaron.  Det är a och o att vara ärlig och på ett bra sätt berätta vad jag ser så att du 

får den bästa möjliga hjälpen här och nu.

Om det är något du inte vill veta så ska du berätta det så att jag vet.Om du bara vill prata går det bra. Om du vill se livet från den humoristiska sidan och få dig ett gott skratt så är jag med på det. Om du vill ha distanshealing så får du det under samtalet eller efter samtalet. Om du inte vet vad healing är så kan jag berätta att det är ett sätt att starta att du får tillsänt dig helande, balanserande, lugnande och stärkande energier från universum, detta för att du ska må bättre,

få mer styrka och balans.Det är olika hur man svarar på healingen, en del människor får stort utbyte medan andra får lite mindre utbyte av den. Det är viktigt att känna själv vad det ger dig och med tiden observera healingens effekter i ditt liv. Du är välkommen att ringa för att prata om allt emellan världsliga och andliga, när och om du vill det. Du kan vara lugn, du är helt i trygga händer när du ringer, jag har tystnadsplikt och gör vad jag kan för att hjälpa dig i livets vägkorsningar.


Ann

.


HEALING


Med Healing kan du finna balansen och lugnet i tillvaron. Du får ett bättre energiflöde som gynnar ny cellbildning och avlägsnande av oönskade cellprodukter. Du upptäcker att du har mer kraft och ork, du känner dig mer vaken och koncentrerad. Du uppnår mer och mer harmoni i dina relationer. Din livskvalitet förbättras avsevärt.


.


DISTANSHEALING


Distanshealing är en healing som jag sänder till dig och denna når fram nära nog omedelbart då jag startar den. Healing på distans fungerar precis lika effektivt som healing på plats där healern håller sina händer på eller nära klienten. Healingen pågår lika länge som en vanlig healingsession, ca 30 min till en timme.


.


NÖJDA KUNDER


För mig är det viktigt att du som kund blir bra bemött och väl omhändertagen när du ringer till mig. Ditt välmående är viktigt för mig. Du får alltid distanshealing om du vill det och det är lämpligt vid tillfället. Ofta sänder jag distanshealing efter samtalet så att du ska hinna prata klart och få svar på dina frågor om det du behöver. Jag arbetar med en kombination av flera healingformer och hjälpmetoder vid behov så att du ska få den hjälp du behöver just nu och framåt i tiden.ANN
.