STJARNHEALING.SE.SUOMI.

Ihanaa Kesää!

STJARNHEALING.SE

ENNUSTAJA ANN

3245674567
657890087
5467890
645785789
23456789567
657890876
4356743566578
76546785467
32456345667890
4567834567879890
5467856787890
234567899
43567856789
45678567890
34567843567
3456783456
4567567785467
43567435678
345678900
234567435678
2345675467
43356785678
345645678
4567345345677

ENNUSTAMINEN & TAROT

34567843567
56787655678
7654567890
4567896578
5467856787890
32456345667890
4356345567
4567567785467
56787689
43567875678
8765456785678
76545678765678
5678900´098765
65789074567869
45678456789
5467845678678
4567834567879890
43567854678
654345673456
7656789
4567898765678
76545678765678
4356743566578
2345675467

HENKISYYS & KANAVOINTI

StarHealers.,...........,.,.,,,,.,.,,.
starheal...,,,.,.,..,
4356345567
STARHEALERS,,.,.,.,.,.,.,....,.,.,..,.,.,.,.
76546785467
098765456787656789
STARHEALERS..,,.,,,..,..,..,.,..,,.,.,.
23456789567
45678567890
4567567785467
5467845678678
345645678
34567843567
starheal..,,........,,,,,,,,,.,
234567435678
4567834567879890
4356743566578
43356785678
43567435678
34567456789
43567856789
3456783456
654345673456
345678900
7656789
76545678765678

PARANNUS & HEALINGOHJAUSTA & NEUVONTAA & TUKEA


Ohjauksen avulla voit tehdä parempia päätöksiä esimerkiksi työn, uran tai opintojen suhteen. Saat apua arjen muuttamiseen. Opastus voi koskea
suhteiden ympärillä olevien ongelmien käsittelyä tai henkistä kehitystä,terveyttä tai jotain muuta. Se voi olla esimerkiksi kysymyksiä kursseista tai koulutuksesta, jotka johtavat työhön. Neuvonta voi koskea suhteita, joissa on ristiriitoja tai muita vaikeuksia. Saatat tarvita tukea tai neuvoja tietyissä tilanteissa. Tunnet itsesi jumiinjäänneeksi ja et tiedä miten pääset siitä irti, et löydä tietä ulos näistä vastoinkäymisistä. Tarvitset ideoiden palloilun jonkun kanssa tai vain puhua hetken, se voi koskea mitä tahansa taivaan ja maan välillä..

ENNUSTAMINEN


Ennustamisessa käytetään esimerkiksi tarot, pelikortteja tai kristalli palloa. Ennustajalla saattaa olla kyky tietää mitä sinun elämässäsi tapahtuu myös ilman apuvälineitä.  Ennustaja saa tietoja lukemalla energiat sinun ympärilläsi käyttäen kuudetta aistia niin kuin sisäistä katsetta tai sisäistä kuuloa.


.